Thalassoterapi

”Thalassa” är det grekiska ordet för hav. I havet har livet sitt ursprung och havets karaktär döljer en likhet med sig själv. Genom tiderna har havet attraherat människor eftersom den oändliga utsikten och salta havsluften rensar sinnet, lugnar och läker.
Redan de gamla grekerna och romarna kände thalassoterapins välgörande och stimulerande verkan på människors hälsa. Grunden för klassisk thalassoterapi utgörs av havslera, havsvatten, havsmat och havsluft som används i behandlingar och i avslappnande syfte i många länder.
De mest kända havsvattenbehandlingarna är hydromassage, gymnastik i uppvärmt havsvatten, alg- och lerinpackningar samt luftbad på stranden. Europeiska hälsovårdssystemet har undersökt havsterapins verkan ur en vetenskaplig utgångspunkt för en lång tid och kommit fram till att thalassoterapin förstärker människans immunsystem betydligt.

Vi är de enda i Estland som bjuder thalassopterapi.

Vi är omgivna av Haapsalu-viken med välgörande havsvatten och därifrån kommer också leran som används i våra behandlingar. Havet är ett viktigt element även i våra andra behandlingar samt i vår restaurangmeny och vi är de enda i Estland som bjuder våra gäster möjligheten att avslappna i havsvattenbassäng.

ESPA (European SPAs Association) har utvarbetat en definition av thalassoterapi för att den skulle förstås på samma sätt i hela Europa. Också ESPAL (Estniska spaföreningen) är en medlem i ESPA. Krav för thalassoterapi finns under avdelningen THALASSO på ESPAs hemsida www.espa-ehv.com

”Thalassoterapi omfattar allt från behandling av kroniska sjukdomar (astma, luftvägssjukdomar eller psoriasis, dermatit) till förebyggande behandlingar som en del av Wellness SPA program.”

Thalassoterapi karakteriseras av följande krav:
1. Thalassoterapi är en form av terapi med behandlingar i förebyggande eller kurerande syfte samt planering av hälsosam livsstil beroende på kundens indikationer. Behandlingsplanen utförs endast under medicinsk kontroll och av sakkunnig personal.
2. Anläggning som bjuder thalassoterapi ska ligga vid havet eftersom havsklimaten har en avgörande roll i terapin.
3. Havsvattnet spelar en viktig roll i förebyggande och kurerande behandlingar, det används för inhalation och/eller badande i badkar, bassänger eller i havet.
4. För kurer och behandlingar används s.k. havselement som lera och alger.
5. Utgående från anläggningens läge ska kunder kunna njuta av den rena och allergenfria havsluften. Havsluften innehåller knappast några skadliga ämnen eller allergener, därför är långa promenader i frisk luft ytterst viktiga för att nå de bästa resultaten. När man promenerar på havsstranden och andas in havsluft absorberas mineralämnen genom lungkapillärerna direkt till blodet. Innan användning av antibiotika skickades patienter med andningsbesvär alltid till kurorter på havsstranden.
6. Helioterapi eller användning av direkt solljus i förebyggande eller kurerande syfte är inte mindre viktig. Vid ogynnsamma väderomständigheter ska solljuset ersättas av artificiella UV-strålar.
7. Regelbundna vistelser i frisk luft och på havsstranden ska tillförsäkras, antingen som organiserade aktiviteter (träning, gymnastik) eller promenader (stavgång osv.).
8. Thalassoterapi går hand i hand med andra grunder för en hälsosam livsstil: betoning av avslappningsmöjligheter för att nå fysisk och psykisk balans, förändring av matvanor, propagering av hälsosam mat och sportig livsstil (gymnastik, motionering).

1kuulabmerd  Fra Mare Thalasso Spa

Fra Mare Thalasso Spa