Heal AS

Aktiebolagets Heal AS historia

Aktiebolaget Heal AS som förvaltar Fra Mares hälso- och vilocentrum och Bergfeldts gyttjekuranstalt grundades 1992, då första inbetalningar gjordes till aktiekapitalet.

Den 1 oktober samma år köpte Heal AS byggnaden på Suur-Liiva 15a vid Haapsalus Framviken, där man började bygga lokaler för gyttjebehandlingar. Bergfeldts gyttjekuranstalt på den historiska tomten öppnade sina dörrar den 24 juli 1993.

Den 1 oktober 1994 började Heal AS med byggnadsarbeten på Fra Mares hälso- och vilocentrum. Invigningsceremonin av vilocentrumet i den tysta tallskogen i Paralepa den 23 februari 1997 ägnades åt Republiken Estlands nationaldag. Första kunderna ankom till Fra Mare i mars samma år.

Heal AS har med dessa 10 år utbildat en motiverad och proffessionell personal och säkerställt företagets goda renommé och ständiga utveckling. Alltjämt ägnas hårt arbete åt att nå företagets främsta mål – hänförda kunder till stamkunder