Vīzija, misija un pamatvērtības

Fra Mare Thalasso Spa

Mūsu vīzija

2020. gadā „Fra Mare“ darbinieku ziedošanās darbam un apmeklētāju baudas gūšanas ziņā būs labākais spa Baltijas jūras krastos.

Mūsu misija

Mūsu ziedošanās, jūsu bauda!

Mūsu pamatvērtības

* Godīgums
* Pozitīva domāšana
* Atvērtība
* Gatavība sadarboties
* Patstāvīga attīstība
* Inovitāte
* Empātijas spējas
* Pašizglītošanās