Visioon, missioon ja põhiväärtused

Fra Mare Thalasso Spa

Meie visioon

Aastaks 2020 on Fra Mare läbi töötaja pühendumuse ja külalise naudingu parim (külastatavaim) Spaa Läänemere kaldal.

Meie missioon

Meie pühendumus, Sinu nauding!

Meie põhiväärtused

*Ausus
*Positiivne mõtlemine
*Avatus
*Koostöövalmidus
*Pidev areng
*Innovaatilisus
*Empaatiavõime
*Enesekoolitus