Talassoterapia

Kreikankielinen sana „thalassa“ tarkoittaa merta. Merestä on elämä saanut alkunsa ja se on olemukseltaan itsensä kaltainen. Meri on kautta aikojen vetänyt ihmisluonnetta puoleensa; sen tarjoamilla loputtomilla näkymillä ja suolaisella ilmalla on mieliä puhdistava, rauhoittava ja parantava vaikutus.
Jo antiikin kreikkalaiset ja roomalaiset tunsivat talassohoidon hyödyllisen ja elvyttävän vaikutuksen ihmisen terveydelle. Klassinen talassoterapia perustuukin merimutaan, meriveteen, meriruokaan ja meri-ilmaan, joita käytetään hoitojen ja rentoutuksen tarjoamiseen jo useissa valtioissa.
Talassohoido tunnetuimmat merihoidot ovat vesihieronta, voimistelu lämmitetyssä merivedessä, levä- ja mutanaamiot sekä ilmakylvyt meren rannalla. Euroopan terveydenhoitojärjestelmässä on merellisen terapian vaikutuksia tieteellisesti tutkittu jo pitkään, sekä tultu tulokseen, että talassohoito vahvistaa merkittävästi ihmisen immuunijärjestelmää.

Olemme Virossa ainoa talassohoitojen tarjoaja.

Meitä ympäröi Haapsalun lahti parantavine merivesineen, josta saamme myös hoitoihin käytettävän mudan. Merellisiä aiheita ja komponentteja löytyy myös muissa hoidoissamme ja ravintolan ruokalistalla; olemme ylpeitä, että saamme tarjota vieraillemme rentoutusta Viron ainoassa merivesialtaassa.

Jotta talassoterapiaa ymmärrettäisiin kaikkialla Euroopassa samalla tavalla on ESPA (European SPAs Association), jonka jäsenenä on myös ESPAL (Viron kylpyläliitto), laatinut talassoterapian määritelmän. Talassoterapian kriteerit löytyvät ESPAn kotisivulta osoitteesta www.espa-ehv.com THALASSOn alaosasta.

„Talassoterapia kattaa laajan alueen hoitoja pitkäaikaissairauksien hoidosta (astma, hengtysteiden sairaudet, psoriasis, ihosairuadet) aina ennaltaehkäiseviin hoitoihin, jotka kuuluvat oleellisena osana Wellness SPA ohjelmiin.”

Talassoterapiaa luonnehtivat seuraavat kriteerit:
1. Talassoterapia on hoitomuoto, jossa huolellisesti suunniteltu ennaltaehkäisevä hoito, hoito ja terveellisten elämäntapojen vaaliminen perustuvat asiakkaan oireisiin. Laaditun hoitosuunnitelman toteuttaa pätevä henkilökunta lääkärin valvonnassa.
2. Talassohoitoja saa suorittaa ainoastaan paikassa, joka sijaitsee aivan meren rannalla, koska meri-ilman suora vaikutus on hoidon kannalta olennaisen tärkeätä.
3. Ennaltaehkäisevässä hoidossa ja hoidoissa on tärkeä osuus merivedellä, jota käytetään tarpeen mukaan sisäänhengitykseen ja/tai kylpyihin kylpyammeessa, uima-altaassa tai meressä.
4. Hoitoihin käytetään ns. meriperäisiä tuotteita, kuten mutaa ja leviä.
5. Laitoksen sijaintipaikan on oltava sellainen, että asiakkailla on mahdollisuus nauttia puhtaasta, allergiavapaasta meri-ilmasta. Meri-ilma sisältää vain hyvin vähän haitallisia aineita ja allergeeneja, sen vuoksi ovat parhaiden tulosten saavuttamiseksi pitkät kävelyretket raittiissa ilmassa erittäin tärkeitä. Meren rannalla kävelyn ja meri-ilman sisäänhengityksen tuloksena imeytyvät mineraalit keuhkokapillaarien kautta suoraan verenkiertoon – ennen antibioottien käyttöön ottoa lähetettiin potilaat, joilla oli hengitysvaikeuksia, aina merikylpylöihin.
6. Yhtä tärkeää on myös helioterapia eli suoran auringonvalon käyttö ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Epäsuotuisten ilmasto-olosuhteiden johdosta on auringonvalo korvattava UV-säteillä.
7. Potilaille on taattava säännöllinen oleskelu raittiissa ilmassa ja meren rannalla, joko järjestämällä erilaista toimintaa (liikunta, voimistelu) tai kävelyjä (sauvakävely tms.).
8. Talassoterapia kulkee käsi kädessä terveellisten elämäntapojen kanssa: tärkeää on fyysinen ja henkinen tasapaino, joka saavutetaan rentoutumistaitojen kautta; ruokatottumuksien muuttaminen, terveellisen ruoan asettaminen etusijalle ja urheilullinen elämäntapa (voimistelu, liikunta).

1kuulabmerd  Fra Mare Thalasso Spa

Fra Mare Thalasso Spa